निर्वाचन क्षेत्र
झापा ४ (क)

झापाको प्रदेशसभा –४ को (क) मा गौरीजंग गाउँपालिको वडा नं. १ र २, गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. ९ र शिवशताक्षी नगरपालिका वडा नं. १, २, ३ ,४, ५, ६, ८, ११ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र