निर्वाचन क्षेत्र
मकवानपुर १ (क)

मकवानपुर क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा क मा वाग्मती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १६, १७, १८ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र