निर्वाचन क्षेत्र
मकवानपुर २ (क)

मकवानपुरको क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा क मा थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ र ११, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ८ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र