निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट २ (क)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर २ (क) मा इशानाथ नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका र परोहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र