निर्वाचन क्षेत्र
झापा ४ (ख)

झापाको प्रदेशसभा –४ को (ख) मा झापा गाउँपालिका, शिवशताक्षी नगरपालिकाको वडा नं. ७, ९, १० र कन्काई नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र