निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट २ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा मौलापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७, देवाहीगोनाही नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ४, बौधीमाई नगरपालिका र परोहा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र