निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट ३ (क)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ (क) मा गुजरा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र कटहरीया नगरपालिकाको वडा नम्बर १ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र