निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट ३ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा कटहरीया नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९, मौलापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ८, ९, देवाहीगोनाही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७, ८, ९, गरुडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र