निर्वाचन क्षेत्र
बारा १ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा आदर्शकोटवाल गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ४, ६ र सिम्रौनगढ नगरपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र