निर्वाचन क्षेत्र
झापा ५

झापाको प्रतिनिधिसभा –५, मा गौरीगंज गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, ६, गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र