निर्वाचन क्षेत्र
बारा ३ (क)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर ३ (क) मा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, कलैया उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ४, १५, १६, २१, २२, २४, २६ र २७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र