निर्वाचन क्षेत्र
बारा ३ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा कलैया उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १८, १९, २०, २३, २५ र फेटा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र