निर्वाचन क्षेत्र
बारा ४ (क)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १९, २०, २१, २२, २३ र २४, कलैया उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ र प्रसौनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र