निर्वाचन क्षेत्र
झापा ५ (क)

झापाको प्रदेशसभा –५ को (क) मा कमल गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८,  गौरीगंज गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, ६ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र