निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा ३ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा वहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ७, ८, ९, विन्धवासीनी गाउँपालिका, पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, पोखरीया नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८, ९ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र