निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा ४ (क)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा जगरनाथपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, जिराभवानी गाउँपालिका र ठोरी गाउँपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र