निर्वाचन क्षेत्र
चितवन २ (ख)

चितवन क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र