निर्वाचन क्षेत्र
चितवन ३ (क)

चितवन क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा क मा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नंं ६, ८, ९, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २६, २७, २८ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र