निर्वाचन क्षेत्र
चितवन ३ (ख)

चितवन क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा ख मा माडी गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १३, १४, २१, २२, २३, २४, २५ पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र