निर्वाचन क्षेत्र
गोरखा २ (ख)

प्रदेशसभा चुनाव अन्तर्गत गोरखा जिल्ला क्षेत्र नं. २ (ख) मा सिरानचोक गाउँपालिका, सुलीकोट गाउँपालिका र अजिरकोट गाउँपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र