निर्वाचन क्षेत्र
मनांग १(ख)

प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा नेस्याङ् गाउँपालिका र नार्फु गाउँपालिका रहेका छन् ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र