निर्वाचन क्षेत्र
ताप्लेजुङ १ (ख)

ताप्लेजुङ प्रदेशसभा - १ को (ख) मा आठराई बेणी गाउँपालिका, मैवा खोला  गाउँपालिका, मेरदेन गाउँपालिका,  मवाखोला गाउँपालिका र फाङलुंग गाउँपालिकाकाे वडा न‌‍‍. १, २, ४, ५, ६, ७ लार्इ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र