निर्वाचन क्षेत्र
संखुवासभा १ (ख)

संखुवासभाको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा भोटखोला गाउँपालिका, मकालु गाउँपालिका, चिचला गाउँपालिका, सभापोखर गाउँपालिका, सलचो गाउँपालिका र खाँदवार नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र