निर्वाचन क्षेत्र
स्यांग्जा १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ (क) मा बिरुवा र हरिनास गाउँपालिका, भीरकोट नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, वालिङ्ग नगरपालिकाका वडा नं. ३ र ४, पुतलीबजार नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ रहेका छन् ।

 

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र