निर्वाचन क्षेत्र
स्यांग्जा १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ (ख) मा फेदीखोला गाउँपालिका, आँधिखोला गाउँपालिका, अर्जनु चौपारी गाउँपालिका र पुतलीबजार नगरपालिकाका वडा नं. ३, ४, ५, ६, १३ र १४ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र