निर्वाचन क्षेत्र
तेह्रथुम १ (ख)

तेह्रथुमको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा आठराई गाउँपालिका, फेदाप गाउँपालिका र मेछयायेम गाउँपालिलाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र