निर्वाचन क्षेत्र
कपिलवस्तु ३ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कपिलवस्तु जिल्ला क्षेत्र नं. ३ क मा शिवराज नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, महाराजगंज नगरपालिकाका वडा नं. ५, ६, ७ र कृष्णनगर नगरपालिकाका वडा नं. ६, ७ र ८ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र