निर्वाचन क्षेत्र
म्याग्दी १ (क)

प्रदेशसभा चुनाव अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाको क्षेत्र नं. १ (क) मा वेनि नगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रघुगंगा गाउँपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र