निर्वाचन क्षेत्र
धनकुटा १

धनकुटा जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र