निर्वाचन क्षेत्र
रुकुम पूर्व १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि रुकुम (पूर्व) जिल्ला क्षेत्र नं. १ ख मा सिस्ने गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिकाका वडा नं. ४, ५, ८ र ९ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र