निर्वाचन क्षेत्र
धनकुटा १ (क)

धनकुटाको प्रदेशसभा –१ को (क) मा चौबसे गाउँपालिका, सांघुरगढ गाउँपालिका, खासा छताङ सहदभूम गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ६, ७ र धनकुटानगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र