निर्वाचन क्षेत्र
सल्यान १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि सल्यान जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा दार्मा गाउँपालिका, ढोरचौर गाउँपालिका, कुमाखमालिका गाउँपालिका, बाघचौर नगरपालिका, शारदा नगरपालिकाका वडा नं. ६, ७, १४, १५ र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र