निर्वाचन क्षेत्र
दाङ १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि दाङ जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा राप्ती नगरपालिका, गडवा गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र