निर्वाचन क्षेत्र
दाङ ३ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि दाङ जिल्ला क्षेत्र नं. ३ ख मा बबई गाउँपालिका, शान्तीनगर गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १, २, १० र ११ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र