निर्वाचन क्षेत्र
पाँचथर १

पाँचथर जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र  रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र