निर्वाचन क्षेत्र
डोल्पा १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि डोल्पा जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, छार्का ताङसोंङ गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका र ठुली भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र