निर्वाचन क्षेत्र
मूगु १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि मुगु जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका र छाँयानाथ रारा नगरपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र