निर्वाचन क्षेत्र
कालिकोट १

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि कालिकोट जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र