निर्वाचन क्षेत्र
बाँके २ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बाँके जिल्ला क्षेत्र नं. २ क मा डुडुवा गाउँपालिका र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १३, १८, १९, २०, २१, २२ र २३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र