निर्वाचन क्षेत्र
बाँके २ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बाँके जिल्ला क्षेत्र नं. २ ख मा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४ र १५ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र