निर्वाचन क्षेत्र
बाँके ३ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बाँके जिल्ला क्षेत्र नं. ३ ख मा जानकी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १६ र १७ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र