निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ २ (क)

मोरङको प्रदेशसभा –२ को (क) मा रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र