निर्वाचन क्षेत्र
बाजुरा १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बाजुरा जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा हिमाली गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, पाण्डव गुफा गाउँपालिका, र बुढीनन्दा नगरपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र