निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ २ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –२ को (ख) मासुनवर्षी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र रंगेली नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ८, ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र