निर्वाचन क्षेत्र
अछाम २ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि अछाम जिल्ला क्षेत्र नं. २ ख मा ढकारी गाउँपालिका, मंगलसेन नगरपालिका, कमलबजार नगरपालिकाका वडा नं. ६, ७, ८, ९ र १० रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र