निर्वाचन क्षेत्र
कैलाली ३ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ३ क मा भजनी नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, ९ र कैलारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, ८ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र