निर्वाचन क्षेत्र
कैलाली ३ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ३ ख मा एक मात्र घोडाघोडी नगरपालिका रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र