निर्वाचन क्षेत्र
बैतडी १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बैतडी जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा पुर्चौडी नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका, डीलासैनी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ७ र सुर्नया गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र