निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ३ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –३ को (ख) मा बेलवारी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ९, ११, सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको वडा नं. १, ८, ९, १०, ११, १२ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र