निर्वाचन क्षेत्र
कन्चनपुर १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्र नं. १ ख मा बेलौरी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र